Voorbereiding

De opdracht winterwonderbeek heb ik verkregen via de business desk. Ik samen met mede studenten hadden zich voor deze opdracht ingeschreven en zouden elkaar voor de eerste keer treffen in een eetcafé in Prinsenbeek. Daar hadden we namelijk onze eerste vergadering samen met de Rotary club van prinsenbeek. Daar werd ons duidelijk verteld wat de club van ons verwachte en hoe ver ze zelf stonden met hun project winterwonderbeek. De opdracht luide naar ons toe help ons met het project zodat er een ijsbaan gecreëerd kon worden in het centrum van Prinsenbeek waar jong en oud terecht kon. Zo waren een aantal zaken waar ze zelf niet aan hadden gedacht zoals een calamiteiten plan en moderne promotie kanalen zoals hyves.

De dag erop zijn wij als extern team samen gekomen op taken te verdelen en een eerste opzet te maken van het project. Daaruit is gekomen dat iedereen een eigen deel had en ik projectleider werd en zo communicatie behield met de rotary en ons team, ik hield ook het overzicht en stuurde iedereen aan zodat deadlines behaald gingen worden. Een van mijn taken was ook dat ik elke maandag avond vergaderde met leden van de rotary club. Iedereen had een taak om een van de vele dagen van de kerstvakantie (de periode dat de ijsbaan in Prinsenbeek stond) in te vullen en activiteiten te regelen en die zo te plannen dat er elke dag verschillende activiteiten plaatsvonden. Daarbij moesten ook personeel schema's gemaakt worden zodat duidelijk was voor vrijwilligers wanneer zij verwacht werden om mee te helpen. Ook aan ons de taak om na te denken over leuke activiteiten die op en naast het ijs plaats konden vinden. De rotary club had al verschillende activiteiten geregeld maar toch waren er nog open ruimtes die opgevuld moesten worden.

Uitvoering

Na een lange voorbereiding was het dan zover de ijsbaan ging open. Een week voor opening kregen we nog een instructie van de rotary club deze was voornamelijk bedoeld voor de vrijwilligers die niet nauw betrokken waren bij de voorbereidingen. Zelf heb ik twee dagen meegeholpen, de eerste dag stond ik achter kassa en was ik verantwoordelijk voor de kaarten verkoop. Alles liep ontzettend goed, en iedereen wist wat van hem of haar verwacht werd. De tweede dag was ik verantwoordelijk voor de ijsbaan. Die functie wordt ook wel ijsmeester genoemd, dit houdt in dat mochten er scheuren of gaten in het ijs ontstaan dan was de taak aan mij om dit dicht te maken met water en ijs. Ook de ijsbaan schoonvegen hoorde bij deze functie. Aangezien er veel jonge kinderen kwamen schaatsen moest ik hier ook toezicht op houden. Kinderen gingen voornamelijk ijsballen gooien, dit was niet de bedoeling aangezien dit erg hard aan kan komen en er zo ongevallen kunnen gebeuren.

Ik heb deze dagen als erg prettig ervaren, dit kwam mede door de goede organisatie alles liep hoe dat het moest lopen en iedereen wist wat hem of haar taken waren.

Competenties

Ik heb de volgende competenties aan het project gekoppeld en deze START geformuleerd.

- Groepsgericht leidinggeven niveau 1
- Initiatief niveau 3
- Kwaliteitsgerichtheid niveau 2
- Plannen en organiseren niveau 2
- Samenwerken niveau 3
- Verbeeldingskracht niveau 1
Geen posts.
Geen posts.